Stavební služby

TDI

Funkce technického dozoru investora, obnáší dohled nad provádějící firmou a její kontrolu po stránce kvality, technologické kázně, financí a časového průběhu stavby.

PM

Funkce projektového managera zajišťující kompletní pomoc při zajištění stavebního povolení, přípravu podkladů a organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby, funkci technického dozoru investora, komunikaci s orgány státní správy v zastoupení investora, konzultaci technického řešení.